Vantech

Camera Vantech EFFIO VT-30X

Zoom Camera • High Density 1/3” SONY Effio DSP EXview CCD • Độ phân giải: 650 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.1 Lux /F1.2 • Ống kính 30X ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-1000S

Camera hình hộp • Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 420 TVLines B/W 520 TV Lines • Độ nhạy sáng: 0.1 Lux /F1...

Liên hệ

Camera Vantech VT-1004

Motion Detector Hidden Camera • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải Color 540 TVLines B/W 600 TVLines • Độ nhạy sáng :..

Liên hệ

Camera Vantech VT-1005H

Smoke Detector Hidden Camera • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải Color 540 TVLines B/W 600 TVLines • Độ nhạy sáng : ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-1012D

Camera hình hộp • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 480 TVLines B/W 520 TV Lines • Độ nhạy sáng: 0.1 Lux /F1...

Liên hệ

Camera Vantech VT-1014D

Camera hình hộp • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 540 TVLines B/W 600 TV Lines • Độ nhạy sáng: 0.1 Lux /F1...

Liên hệ

Camera Vantech VT-1340D

Camera hình hộp • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 600 TVLines B/W 650 TV Lines • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux /F1..

Liên hệ

Camera Vantech VT-1440

Camera hình hộp • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 540 TVLines B/W 600 TV Lines • Độ nhạy sáng: 0.1 Lux /F1...

Liên hệ

Camera Vantech VT-1440D

Camera hình hộp • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 600 TVLines B/W 650 TV Lines • Độ nhạy sáng: 0.1 Lux /F1...

Liên hệ

Camera Vantech VT-1440WDR

Camera hình hộp • High Density 1/3” Sony Effio DSP EX-view CCD • Độ phân giải: 650 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.001 Lux /F1.2 • Enhanc..

Liên hệ

Camera Vantech VT-1500A

Camera hình hộp • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 540 TVLines B/W 600 TV Lines • Độ nhạy sáng: 0.1 Lux /F1...

Liên hệ

Camera Vantech VT-1500B

Camera hình hộp • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 600 TVLines B/W 650 TV Lines • Độ nhạy sáng: 0.1 Lux /F1...

Liên hệ

Camera Vantech VT-2000

Camera bán cầu • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD     • Độ phân giải 480 TVL (Color)/ 520 TVLines (B/W) • Độ nhạy sáng: ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2001

Camera bán cầu • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD     • Độ phân giải Color: 540 TVLines B/W: 600 TVLines • Độ nhạy sáng:..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2002

Camera bán cầu • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD     • Độ phân giải: Color:540 TVLines B/W: 600 TV Lines • Độ nhạy sáng..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2020

Camera bán cầu • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD     • Độ phân giải: Color: 600 TVLines B/W: 650 TV Lines • Độ nhạy sán..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2022Z

Camera bán cầu • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD     • Độ phân giải: Color: 600 TVLines B/W: 650 TV Lines • Độ nhạy sán..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2100

Mini Camera • Cảm biến 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải Color 540 TVLines B/W 600 TVLines • Độ nhạy sáng : 0.5Lux/F1.2. • Ống kín..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2100S

Mini Camera • Cảm biến 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải Color 420 TVLines B/W 480 TVLines • Độ nhạy sáng : 1.0Lux/F1.2. • Ống kín..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2101

Camera bán cầu • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD     • Độ phân giải Color: 480 TVLines B/W :520 TVLines • Độ nhạy sáng:..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2104H

Camera bán cầu • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD     • Độ phân giải Color: 540 TVLines B/W: 600 TVLines • Độ nhạy sáng:..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2106H

Camera bán cầu • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD     • Độ phân giải  540 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.1 Lux /F1.2 &nb..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2106R

Camera bán cầu • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD     • Độ phân giải  480 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.5 Lux /F1.2 &nb..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2250

Camera bán cầu • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD     • Độ phân giải Color: 540 TVLines B/W: 600 TVLines • Độ nhạy sáng:..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2300

Camera bán cầu • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD     • Độ phân giải: Color: 540 TVLines B/W: 600 TV Lines • Độ nhạy sán..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2400

Camera bán cầu • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD     • Độ phân giải: Color: 600 TVLines B/W: 650 TV Lines • Độ nhạy sán..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2502

Camera hồng ngoại dạng bán cầu  • Cảm biến 1/4" SONY Color CCD • Độ phân giải 420 TVL (Color)/ 480 TVL (B/W) • Độ nhạy sáng: 0.5 L..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2503

Camera hồng ngoại dạng bán cầu  • Cảm biến 1/3”  SONY Color CCD • Độ phân giải  540 TVL (Color)/ 650 TVL (B/W) • Độ nhạy..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2702H

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải  540 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.5 Lux /..

Liên hệ

Camera Vantech VT-27X

Zoom Camera • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Supper HAD CCD • Độ phân giải: 480 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.1 Lux /F1.2 • Ống kính 27X O..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2802

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY Color CCD • Độ phân giải Color 540 TVLines B/W 600 TVLines • Độ nhạy..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2901H

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY Color CCD  • Độ phân giải Color 540 TVLines B/W 600 TVLines • Đ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-2902

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải Color 540 TVLines B/W 600 TVLines • Độ nhạy..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3012A

Camera hồng ngoại dạng bán cầu chống va đập • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải: 540 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.5 LUX..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3110

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY Color CCD  • Độ phân giải Color 420 TVLines B/W 480 TVLines • Đ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3111

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD  • Độ phân giải Color 540 TVLines B/W 600 TVLines • Đ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3113A

Camera hồng ngoại dạng bán cầu • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải 480 TVLines • Ống kính tiêu cự cố định (f=4,6,8,1..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3113B

Camera hồng ngoại dạng bán cầu •Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải 540 TVLines • Ống kính tiêu cự cố định (f=4,6,8,12..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3113H

Camera hồng ngoại dạng bán cầu • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải 540 TVLines • Ống kính tiêu cự cố định (f=4,6,8,1..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3209

Camera hồng ngoại dạng bán cầu  • Cảm biến 1/4” SHARP Color CCD  • Độ phân giải 420 TVL (Color)/ 480 TVL (B/W)   • Độ nh..

Liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 40 của 115 (3 Trang)