Phần mềm quản lý cửa hàng coffee, bar, tiệm bánh, quán ăn-uống

Áp dụng cho các cửa hàng cafe, quán bar, tiệm bánh ngọt, tiệm bán kem, chè, quán ăn, uống…Hệ thống giúp người quản lý tiết kiệm tối đa về thời gian & chi phí, sử dụng nhân lực một cách hợp lý, giám sát hiệu quả công việc và kịp thời đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM
Quản lý bán hàng:

 • Sử dụng giao diện bàn, khu vực ngồi trực quan.
 • Tạo hóa đơn nhanh chóng.
 • Giảm giá trên từng hóa đơn & trên từng mặt hàng.
 • Sử dụng giá FOC khi cần thiết.
 • Tách bàn, tách hóa đơn.
 • Gộp bàn, gộp hóa đơn
 • Chuyển bàn
 • Thống kê các mặt hàng có giá FOC.

Kiểm soát công nợ:

 • Quản lý chi tiết thông tin khách hàng.
 • Tổng hợp công nợ khách hàng.
 • Chi tiết công nợ khách hàng: Tổng hợp các phiếu thu, chi của khách hàng, phiếu thu, chi liên quan tới từng hóa đơn bán hàng…
 • Kiểm soát số dư trong tài khoản khách hàng: Khách hàng trả trước, đối trừ…

Quản lý quỹ tiền:

 • Tạo phiếu thu, chi cho khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp…
 • Phiếu thu chi bằng tiền mặt hay chuyển khoản ngân hàng.
 • Sổ quỹ tiền mặt.
 • Tổng hợp thu chi hàng ngày theo từng nhân viên kế toán, quỹ…

Quản lý kho hàng:

 • Chi tiết thông tin mặt hàng.
 • Sử dụng định lượng chế biến giúp kiểm soát tồn kho một cách chính xác.
 • Phân lớp mặt hàng theo các nhóm, không giới hạn số lượng nhóm & độ sâu của nhóm.
 • Tồn kho tối thiểu trên từng mặt hàng.
 • Nhập, xuất kho.
 • Quản lý số lượng tồn kho thực thế.
 • Cảnh báo hàng tồn kho sắp hết.
Giao diện bàn

Màn hình quản lý bàn, chỗ ngồi

Bảng kê bán hàng

Báo cáo bán hàng chi tiết.