Lỗi kết nối máy chấm công

 

 Hiện tượng: 

 Máy tính và Máy chấm công không kết nối.

Trả lời:  

Các nguyên nhân có thể có

1. Nghẽn đường truyền vật lý: 

- Máy chấm công bị tắt 

- Mạng bị down / đầu cáp dây mạng bị lỏng 

2. Do phần mềm hoặc cài đặt 

- Thiếu file license 

- Chưa đăng ký thư viện DLL

3. Do máy gặp sự cố bị treo (khởi động lại thì hết). Do một số máy bị lỗi firmware, cần liên hệ với An Thịnh để reset lại. 

Hướng dẫn dành cho người dùng

1. Kiểm tra tình trạng máy chấm công:

-  xem máy chấm công có bị tắt hay không.

- xem dây mạng có bị lỏng hay không

- Nếu được, khởi động lại máy chấm công. 

Kiểm tra bằng lệnh PING xem đường truyền có thông suốt hay không 

- Mở cửa sổ lệnh Run (phím tắt: logo window + R) (hoặc Start ->Run->gõ:cmd ) , gõ vào dòng lệnh "ping 192.168.1.201 <địa chỉ IP thiết bị>"

( không gõ dấu " " ) 

( thay phần <..> bằng địa chỉ IP của thiết bị ) 

Đường truyền tốt sẽ hiện ra dòng chữ “reply from 192.168.1.201 bytew=32 time=.... TTL=128”

- Nếu hiện ra dòng “Request time out” thì có nghĩa là đường truyền kết nối máy tính với thiết bị bị gián đoạn. Kiểm tra hệ thống dây cáp mạng từ máy tính đến thiết bị và switch (nếu có).

 

2.Nếu đường truyền không thông suốt, cần liên hệ với bộ phận IT để xử lý vấn đề đường truyền. 

3.Nếu đường truyền thông suốt, cân nhắc các nguyên nhân sau: 

    Một vài nguyên nhân lỗi

  • - Kiểm tra địa chỉ IP của thiết bị: Máy chấm công và máy tính phải cùng lớp địa chỉ IP và được khai báo trên phần mềm.
  • Ví dụ: địa chỉ IP máy tính cài đặt phần mềm 192.168.1.88 thì thiết lập địa chỉ IP máy chấm công là 192.168.1.201 (địa chỉ IP này chưa có ai sử dụng)
  • - Kiểm tra máy tính cài đặt phần có firewall, antivirus hoặc ISA chặn không? Tắt các chức năng này đi
  • - Do switch/router của KH có tốc độ lớn, chỉnh lại Net Speed cua MCC về tự động hoặc maximum
  • - Do trùng IP với PC khác: rút dây mạng kết nối với MCC và ping thử, nếu vẫn ping được thì đổi địa chỉ IP của MCC
  • - Kiểm tra đầu dây mạng của máy và đầu nối vào switch
  • - MCC chưa được đăng ký license

Công ty TNHH Giải pháp và công nghệ An Thịnh
Hotline : 0977608139
Email: info@anthinh.vn
websites : www.anthinh.vn