HDD-SSD- Ổ cứng

HDD-SSD- Ổ cứng

WD 1.5TB/ 7200 Rpm / Cache 64MB /Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Green

WD 1.5TB/ 7200 Rpm / Cache 64MB /Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Green ..

Liên hệ

WD 1TB /7200 Rpm / Cache 64MB /Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Green

WD 1TB /7200 Rpm / Cache 64MB /Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Green ..

Liên hệ

WD 250GB/ 7200Rpm/ Cache 8MB/Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Blue

WD 250GB/ 7200Rpm/ Cache 8MB/Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Blue ..

Liên hệ

WD 2TB/ 7200 Rpm / Cache 64MB /Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Green

WD 2TB/ 7200 Rpm / Cache 64MB /Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Green ..

Liên hệ

WD 320GB/ 7200Rpm/ Cache 16MB/Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Blue

WD 320GB/ 7200Rpm/ Cache 16MB/Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Blue ..

Liên hệ

WD 3TB/ 7200 Rpm /Cache 64MB / Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Green

WD 3TB/ 7200 Rpm /Cache 64MB / Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Green ..

Liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 Trang)