Vdtech

VDT-306HIP 1.0

Cảm biến hình ảnh 1 / 4”  OV 1.0 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh ..

Liên hệ

VDT-306HIP 1.3

Cảm biến hình ảnh 1 / 3” MICRON 1.3 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh P..

Liên hệ

VDT-306HIP 2.0

Cảm biến hình ảnh 1 / 2.5” SONY 2.0 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh P..

Liên hệ

VDT-3150 HL.60

Cảm Biến Hình Ảnh 1/4" CMOS Image Sensor  Số Điểm Ảnh 720 (H) x 576(V) <..

Liên hệ

VDT-3150 HL.80

Cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS Image Sensor  Số điểm ảnh 762 (H) x 504(V) <..

Liên hệ

VDT-3330 ZL.60

Cảm Biến Hình Ảnh 1/4" CMOS Image Sensor  Số Điểm Ảnh 720 (H) x 576(V) <..

Liên hệ

VDT-3330 ZL.80

Cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS Image Sensor  Số điểm ảnh 762 (H) x 504(V) <..

Liên hệ

VDT-333ZC

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3” EFFIO-SONY Super  960H EXVIEW CCD Số Điểm Ảnh 960(H)..

Liên hệ

VDT-333ZD.75

Cảm biến hình ảnh 1/3” EFFIO- P SONY SUPER 960H EXVIEW CCD II Số điểm ảnh 960 (H..

Liên hệ

VDT-333ZF

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3” EFFIO-SONY Super  960H EXVIEW CCD Số Điểm Ảnh 960(H)..

Liên hệ

VDT-405

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD Số Điểm Ảnh 792(H) x 494(V..

Liên hệ

VDT-4050 HL 1.0

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3" CMOS Image Sensor  Số Điểm Ảnh HD 1280(H) x 720(v) ..

Liên hệ

VDT-4050 HL.60

Cảm Biến Hình Ảnh 1/4" CMOS Image Sensor  Số Điểm Ảnh 720 (H) x 576(V) <..

Liên hệ

VDT-4050 HL.80

Cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS Image Sensor  Số điểm ảnh 762 (H) x 504(V) <..

Liên hệ

VDT-405A

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD Số Điểm Ảnh 792(H) x 494(V..

Liên hệ

VDT-405B

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3” EFFIO-SONY Super  960H EXVIEW CCD Số Điểm Ảnh ..

Liên hệ

VDT-405F

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3” EFFIO-SONY Super  960H EXVIEW CCD Số Điểm Ảnh ..

Liên hệ

VDT-414IPL 1.0

Cảm biến hình ảnh 1 / 4” OV 1.0 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh PAL/N..

Liên hệ

VDT-414IPL 1.3

Cảm biến hình ảnh 1 / 3” MICRON 1.3 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh P..

Liên hệ

VDT-555IR 1.0

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3" CMOS Image Sensor  Số Điểm Ảnh HD 1280(H) x 720(v) ..

Liên hệ

VDT-666 IR.60

Cảm Biến Hình Ảnh 1/4" CMOS Image Sensor  Số Điểm Ảnh 720 (H) x 576(V) <..

Liên hệ

VDT-666 IR.80

Cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS Image Sensor  Số điểm ảnh 762 (H) x 504(V) <..

Liên hệ

VDT-777 EH

Cảm biến hình ảnh 1/3” Standard Image Sensor & Chipset SONY Số điểm ảnh 752 ..

Liên hệ

VDT-777 EHL

Cảm biến hình ảnh 1/3” Standard Image Sensor & Chipset SONY Số điểm ảnh 752 ..

Liên hệ

VDT-888 EHL

Cảm biến hình ảnh 1/3” Standard Image Sensor & Chipset SONY Số điểm ảnh 752 ..

Liên hệ

VDT-999 ZEH

Cảm biến hình ảnh 1/3” Standard Image Sensor & Chipset SONY Số điểm ảnh 752 ..

Liên hệ

VVDT-135ZF

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3” EFFIO-SONY Super  960H EXVIEW CCD Số Điểm Ảnh ..

Liên hệ

Đầu ghi Hình HD 16 Kênh PU-45AT.HN.4

PU - 45AT.HN.4        Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Chuẩn hình PAL 25fp..

Liên hệ

Hiển thị từ 41 đến 68 của 68 (2 Trang)