Vdtech

Camera IP VDT 315AT.IP2.0

VDT 315AT.IP2.0    Cảm biến hình ảnh 1 / 2.5” SONY 2.0 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh PAL/NTSC Độ phân giải FULL HD: ..

Liên hệ

VDT - 2070AHD 1.3

cảm biến hình ảnh: OV 1.3 Megapixel CMOS Image Sensor Độ phân giải HD (1280 x 72..

Liên hệ

VDT - 2070AHD 2.0

cảm biến hình ảnh: 1/25" SONY 2.0 Megapixel CMOS Độ phân giải HD (1280 x 960 ) ;..

Liên hệ

VDT - 3060AHD 1.3

cảm biến hình ảnh: OV 1.3 Megapixel CMOS Image Sensor Độ phân giải HD (1280 x 72..

Liên hệ

VDT - 3060AHD 2.0

cảm biến hình ảnh: 1/25" SONY 2.0 Megapixel CMOS Độ phân giải HD (1280 x 960 ) ;..

Liên hệ

VDT - 315AHD 1.3

cảm biến hình ảnh: OV 1.3 Megapixel CMOS Image Sensor Độ phân giải HD (1280 x 72..

Liên hệ

VDT - 315AHD 2.0

cảm biến hình ảnh: 1/25" SONY 2.0 Megapixel CMOS Độ phân giải HD (1280 x 960 ) ;..

Liên hệ

VDT - 333ZAHD 1.3

cảm biến hình ảnh: OV 1.3 Megapixel CMOS Image Sensor Độ phân giải HD (1280 x 72..

Liên hệ

VDT - 333ZAHD 2.0

cảm biến hình ảnh: 1/25" SONY 2.0 Megapixel CMOS Độ phân giải HD (1280 x 960 ) ;..

Liên hệ

VDT-117F

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3” EFFIO-SONY Super  960H EXVIEW CCD Số Điểm Ảnh 960(H)..

Liên hệ

VDT-1260HIP 1.0

Cảm biến hình ảnh 1 / 4” OV 1.0 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh PAL/N..

Liên hệ

VDT-1260HIP 1.3

Cảm biến hình ảnh 1 / 3” MICRON 1.3 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh P..

Liên hệ

VDT-1260HIP 2.0

Cảm biến hình ảnh 1 / 2.5” SONY 2.0 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh P..

Liên hệ

VDT-135 IR.60

Cảm Biến Hình Ảnh 1/4" CMOS Image Sensor  Số Điểm Ảnh 720 (H) x 576(V) <..

Liên hệ

VDT-135 IR.80

Cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS Image Sensor  Số điểm ảnh 762 (H) x 504(V) <..

Liên hệ

VDT-1350 HL 1.0

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3" CMOS Image Sensor  Số Điểm Ảnh HD 1280(H) x 720(v) ..

Liên hệ

VDT-1350 HL.60

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3" CMOS Image Sensor  Số Điểm Ảnh 720 (H) x 576(V) <..

Liên hệ

VDT-1350 HL.80

Cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS Image Sensor  Số điểm ảnh 762 (H) x 504(V) <..

Liên hệ

VDT-135A

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD Số Điểm Ảnh 792(H) x 494(V..

Liên hệ

VDT-135AL

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD Số Điểm Ảnh 792(H) x 494(V..

Liên hệ

VDT-135D

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3” EFFIO-SONY Super  960H EXVIEW CCD Số Điểm Ảnh 960(H)..

Liên hệ

VDT-135F

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3” EFFIO-SONY Super  960H EXVIEW CCD Số Điểm Ảnh 960(H)..

Liên hệ

VDT-135IPL 1.0

Cảm biến hình ảnh 1 / 4” OV 1.0 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh PAL/N..

Liên hệ

VDT-135IPL 1.3

Cảm biến hình ảnh 1 / 3” MICRON 1.3 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh P..

Liên hệ

VDT-18 IR.60

Cảm Biến Hình Ảnh 1/4" CMOS Image Sensor  Số Điểm Ảnh 720 (H) x 576(V) <..

Liên hệ

VDT-18 IR.80

Cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS Image Sensor  Số điểm ảnh 762 (H) x 504(V) <..

Liên hệ

VDT-18IPL 1.0

Cảm biến hình ảnh 1 / 4” OV 1.0 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh PAL/N..

Liên hệ

VDT-18IPL 1.3

Cảm biến hình ảnh 1 / 3” MICRON 1.3 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh P..

Liên hệ

VDT-18IPL 2.0

Cảm biến hình ảnh 1 / 2.5” SONY 2.0 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh P..

Liên hệ

VDT-2070 L 1.0

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3" CMOS Image Sensor  Số Điểm Ảnh HD 1280(H) x 720(v) ..

Liên hệ

VDT-2070 L.60

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3" CMOS Image Sensor  Số Điểm Ảnh 720 (H) x 576(V) <..

Liên hệ

VDT-2070 L.80

Cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS Image Sensor  Số điểm ảnh 762 (H) x 504(V) <..

Liên hệ

VDT-27IPL 1.0

Cảm biến hình ảnh 1 / 4” OV 1.0 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh PAL/N..

Liên hệ

VDT-27IPL 1.3

Cảm biến hình ảnh 1 / 3” MICRON 1.3 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh P..

Liên hệ

VDT-27IPL 2.0

Cảm biến hình ảnh 1 / 2.5” SONY 2.0 Megapixel CMOS Image Sensor Chuẩn hình ảnh P..

Liên hệ

VDT-306 IR.60

Cảm Biến Hình Ảnh 1/4" CMOS Image Sensor  Số Điểm Ảnh 720 (H) x 576(V) <..

Liên hệ

VDT-306 IR.80

Cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS Image Sensor  Số điểm ảnh 762 (H) x 504(V) <..

Liên hệ

VDT-3060 HL 1.0

Cảm Biến Hình Ảnh 1/3" CMOS Image Sensor  Số Điểm Ảnh HD 1280(H) x 720(v) ..

Liên hệ

VDT-3060 HL.60

Cảm Biến Hình Ảnh 1/4" CMOS Image Sensor  Số Điểm Ảnh 720 (H) x 576(V) <..

Liên hệ

VDT-3060 HL.80

Cảm biến hình ảnh 1/3” CMOS Image Sensor  Số điểm ảnh 762 (H) x 504(V) <..

Liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 40 của 68 (2 Trang)