Đầu ghi hình HIKVISION

Đầu Ghi DS-7104HGHI-E1

      ..

Liên hệ

Đầu Ghi DS-7104HWI-SH

      ..

Liên hệ

Đầu Ghi DS-7108HWI-SH

      ..

Liên hệ

Đầu Ghi DS-7204HGHI-E1

      ..

Liên hệ

Đầu Ghi DS-7204HGHI-SH

      ..

Liên hệ

Đầu Ghi DS-7216HVI-SV

      ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 64 kênh IP

Video/Audio Input IP video input: | 64-ch Two-way audio inpu..

Liên hệ

Đầu ghi hình 16 kênh IP

Video/Audio Input IP video input: | 16-ch Two-way audio inpu..

Liên hệ

Đầu ghi hình 16 kênh IP

Video/Audio Input IP video input: | 16-ch Two-way audio inpu..

Liên hệ

Đầu ghi hình 16 kênh IP PoE

Video/Audio Input IP video input: | 16-ch Two-way audio inpu..

Liên hệ

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR

Video/Audio Input Audio Input: | 4-ch ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR

Video/Audio Input Audio Input: | 2-ch Video Compression: ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD DVR

Video/Audio Input Audio Input: | 4-ch Video Compression: ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD DVR

Audio Input: | 1-ch Video Compression: | H.264 ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD DVR

Video/Audio Input Audio Input: | 1-ch Video Compression: ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 16 kênhTurbo HD DVR

Video/Audio Input Audio Input: | 1-ch Video Compression: ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 16 kênhTurbo HD DVR

Video/Audio Input Audio Input: | 1-ch Video Compression: ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 16 kênhTurbo HD DVR Real time Full HD

Video/Audio Input Audio Input: | 4-ch Video Compression: ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD DVR (Cao cấp)

Video/Audio Input Audio Input: | 4-ch Video Compression: ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 32 kênh IP

Video/Audio Input IP video input: | 32-ch Two-way audio inpu..

Liên hệ

Đầu ghi hình 32 kênh IP

Video/Audio Input IP video input: | 32-ch Two-way audio inpu..

Liên hệ

Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD DVR (Cao cấp)

Video/Audio Input Audio Input: | 4-ch Video Compression: ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 4 kênh IP

Video/Audio Input IP video input: | 4-ch Two-way audio input..

Liên hệ

Đầu ghi hình 4 kênh IP PoE

Video/Audio Input IP video input: | 4-ch Two-way audio input..

Liên hệ

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD DVR

Audio Input: | 1-ch Video Compression: | H.264 ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 4 kênhTurbo HD DVR

Video/Audio Input Audio Input: | 1-ch Video Compression: ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 4 kênhTurbo HD DVR

Video/Audio Input Audio Input: | 1-ch Video Compression: ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 4 kênhTurbo HD DVR

Video/Audio Input Audio Input: | 1-ch Video Compression: ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 4 kênhTurbo HD DVR Real time Full HD

Video/Audio Input Audio Input: | 4-ch Video Compression: ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 8 kênh IP

Video/Audio Input IP video input: | 8-ch Two-way audio input..

Liên hệ

Đầu ghi hình 8 kênh IP

Video/Audio Input IP video input: | 8-ch Two-way audio input..

Liên hệ

Đầu ghi hình 8 kênh IP PoE

Video/Audio Input IP video input: | 8-ch Two-way audio input..

Liên hệ

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD DVR

Audio Input: | 1-ch Video Compression: | H.264 ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD DVR

Audio Input: | 1-ch Video Compression: | H.264 ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 8 kênhTurbo HD DVR

Video/Audio Input Audio Input: | 1-ch Video Compression: ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 8 kênhTurbo HD DVR

Video/Audio Input Audio Input: | 1-ch Video Compression: ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 8 kênhTurbo HD DVR

Video/Audio Input Audio Input: | 1-ch Video Compression: ..

Liên hệ

Đầu ghi hình 8 kênhTurbo HD DVR Real time Full HD

Video/Audio Input Audio Input: | 4-ch Video Compression: ..

Liên hệ

ĐẦU GHI TURBO HD DVR 16 KÊNH

Video/Audio Input Audio Input: | 1-ch Video Compression: | ..

Liên hệ

ĐẦU GHI TURBO HD DVR 16 KÊNH

Video/Audio Input Audio Input: | 1-ch Video Compression: | ..

Liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 40 của 54 (2 Trang)