Vantech

Camera Vantech VT-3210

Camera hồng ngoại dạng bán cầu  • Cảm biến 1/4” SONY Color CCD • Độ phân giải 420 TVL (Color)/ 480 TVL (B/W)  • Độ nhạy sáng:..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3212

Camera hồng ngoại dạng bán cầu chống va đập  • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải 480 TVL (Color)/ 540 TVL (B/W) ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3213

Camera hồng ngoại dạng bán cầu chống va đập  • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải: 540 TVL (Color)/ 600 TVL (B/W) ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3215

Camera hồng ngoại dạng bán cầu chống va đập  • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD  • Độ phân giải: 600 TVL (Color)/ 650 TVL (B..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3222

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải Color 480 TVLines B/W 540 TVLines • Độ nhạy..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3222H

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải Color 540 TVLines B/W 600 TVLines • Độ nhạy..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3223

..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3224A

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải 480 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.5Lux@F1.2 (Col..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3224B

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải 540 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.1Lux@F1.2 (Col..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3224H

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải 540 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.1Lux@F1.2 (Col..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3225A

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải 480 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.5Lux@F1.2 (Col..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3225B

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải 540 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.1Lux@F1.2 (Col..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3225H

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải 540 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.1Lux@F1.2 (Col..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3226A

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải 480 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.5Lux@F1.2 (Col..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3226B

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải 540 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.1Lux@F1.2 (Col..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3226H

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải 540 TVLines • Độ nhạy sáng: 0.1Lux@F1.2 (Col..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3300

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 480 TVLines B/W 540 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3300L

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 480 TVLines B/W 540 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3310

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 540 TVLines B/W 600 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3311

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3” SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 600 TVLines B/W 650 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3350

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY Supper HAD CCD • Độ phân giải: Color 480 TVLines B/W 540 TV Lines • Đ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3350S

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 540 TVLines B/W 600 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3350SI

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 540 TVLines B/W 600 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3400

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 600 TVLines B/W 650 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3400S

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 480 TVLines B/W 540 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3500I

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 420 TVLines B/W 480 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3502A

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 420 TVLines B/W 480 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3502B

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 540 TVLines B/W 600 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3600

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 420 TVLines B/W 480 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3700

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 480 TVLines B/W 540 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3700H

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 540 TVLines B/W 600 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3700I

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 480 TVLines B/W 540 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3800

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 480 TVLines B/W 540 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3800H

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 540 TVLines B/W 600 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3800I

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 480 TVLines B/W 540 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3808

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 540 TVLines B/W 600 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3850

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 480 TVLines B/W 540 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3850I

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 540 TVLines B/W 600 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3860

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 540 TVLines B/W 600 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Camera Vantech VT-3860Z

Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm • Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color CCD • Độ phân giải: Color 540 TVLines B/W 600 TV Lines • Độ nhạ..

Liên hệ

Hiển thị từ 41 đến 80 của 115 (3 Trang)